Twitter Gplus RSS

Anii 2010-2012 – Informatii admitere


Masterul interdisciplinar de cercetare a imaginarului

Istoria imaginilor – Istoria ideilor

 

2010-2012 (2 ani, 4 semestre)

Masterul Istoria imaginilor – Istoria ideilor este un program interdisciplinar de cercetare a imaginarului, dedicat morfologiei şi sintaxei imaginilor culturale, construit pe teme, cursuri şi programe de cercetare de literatură comparată, filosofie, istoria religiilor, ştiinţe sociale şi politice, muzică, arte plastice şi film. Disciplinele propuse sunt :

> Metode în cercetarea imaginarului
> Poetica imaginaţiei 
> De la Război Rece la Contracultură 
> Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea 
> Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică 
> Imagine şi imaginar în filme de cinematecă
> Naraţiuni şi universuri simbolice 
> Imaginar istoric 
> Literatura şi artele plastice 
> Imaginarul feminităţii 
> ”Icoană” şi ”Realitate”. Structuri ale imaginarului religios 
> Arhitectură comparată

Proba de admitere va consta dintr-un Interviu în cadrul căruia candidaţii vor prezenta:
Un proiect de cercetare (de preferinţă pregătind Lucrarea de dizertaţie, dar nu în mod obligatoriu) pe teme legate de imaginaţie, imaginar (fie aplicat pe unul sau mai mulţi scriitori străini, fie pe teoria imaginarului). Proiectul va fi depus în 3 exemplare în momentul înscrierii şi al depunerii dosarului pentru concurs. Proiectul va conţine o motivaţie a temei, un sumar al ideilor şi o bibliografie (3-4 pagini în total). Proiectul nu trebuie să reia tema lucrării de licenţă. La interviu, candidaţii îşi vor susţine proiectul în cadrul a 10 minute, după care le vor fi adresate întrebări din partea comisiei.
Un Curriculum Vitae, inclusiv cu listă de publicaţii, în 1 exemplar. Cei care au publicat articole în diverse reviste sunt invitaţi să ataşeze fotocopii ale acestora.

Masterul oferă    – 14 locuri bugetate
                           – 10 locuri cu taxă

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn