Twitter Gplus RSS

Anul 2009-2010 – Informatii admitere


Masterul interdisciplinar de cercetare a imaginarului

Istoria imaginilor – Istoria ideilor

 

2009-2011

Masterul Istoria imaginilor – Istoria ideilor este un program interdisciplinar de cercetare a imaginarului, dedicat morfologiei şi sintaxei imaginilor culturale, construit pe teme, cursuri şi programe de cercetare de literatură comparată, filosofie, istoria religiilor, ştiinţe sociale şi politice, muzică, arte plastice şi film. Disciplinele propuse sunt :

> Naraţiuni şi universuri simbolice 
> Istorie şi imaginar 
> Literatura şi artele plastice 
> Imaginarul feminităţii 
> Icoană şi Realitate. Structuri ale imaginarului religios 
> Arhitectură comparată 
> Metode în cercetarea imaginarului
> Hermeneutici ale imaginii 
> Literatura contraculturii occidentale a anilor ’60, între modernism şi postmo-dernitate 
> Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea 
> Dialog interartistic. Relaţia Literatur㠖 Muzică 
> Imagine şi imaginar în filme de cinematecă 

Proba de admitere va consta dintr-un Interviu în cadrul căruia candidaţii vor prezenta:
Un proiect de cercetare (de preferinţă pregătind Lucrarea de dizertaţie, dar nu în mod obligatoriu) pe teme legate de imaginaţie, imaginar, în trei exemplare, pe care îl vor depune în momentul înscrierii. Proiectul va conţine o motivaţie a temei, un sumar şi o bibliografie (3-4 pagini în total). Proiectul nu trebuie să reia tema lucrării de licenţă.
Un Curriculum Vitae, inclusiv cu listă de publicaţii. Cei care au publicat articole în diverse reviste sunt invitaţi să ataşeze şi fotocopii ale acestora.

Masterul oferă
- 12 locuri bugetate
- 15 locuri cu taxă

Înscrierile şi interviul vor avea loc în perioada 1-15 septembrie 2009.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn