Twitter Gplus RSS

Anul 2009-2010 – Planul de invatamant


Universitatea “BabeŞ-Bolyai” Cluj-Napoca                                                                       

Facultatea de Litere                                                                                                           

Catedra de literatură comparată

Domeniul: Limbă şi literatură

Masterat interdisciplinar de cercetare a imaginarului: Istoria imaginilor – Istoria ideilor                                       

Durata studiilor: 4 semestre

Forma de învăţământ: zi

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil începând cu anul universitar 2009-2010

 

 

I.                   CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER:

140 de credite, din care 20 de credite pentru disertaţie

 

 

II.                DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (în număr de săptămâni):

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Definitivarea disertaţiei

Susţinerea disertaţiei

Vacanţe

Sem. 1

Sem.2

Sem. 3

Sem. 4

Iarna

Vara

 

 

Crăciun

Iarnă

Paşti

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

2 săpt.

2 săpt.

2 săptămâni

20 – 30 iunie

2 săpt.

1 săpt.

1 săpt.

 

 

III.             NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ:

Semestrul 1

Semestrul 2

Semestrul 3

Semestrul 4

14

14

14

14

 

IV. Tabelul disciplinelor OBLIGATORII

Cod

Discipline

Credite

Nr. ore/săptămână

Felul verificării

Curs

Seminar

Curs practic

 

Semestrul 1 (Anul I)

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LK4114

Naraţiuni şi universuri simbolice

9

2

1

2

E

LK4115

Imaginarul istoric

7

2

1

-

E

LK4116

Literatura şi artele plastice

7

2

1

-

C

 

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 2 (Anul I)

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LK4217

Imaginarul feminităţii

9

2

1

2

E

LK4218

“Icoană” şi “Realitate”.

Structuri ale imaginarului religios

7

2

1

-

E

LK4219

Arhitectură comparată

7

2

1

-

C

 

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 3 (Anul II)

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LK5120

Metode în cercetarea imaginarului

7

2

1

-

E

LK5121

Literatura contraculturii occidentale a anilor ’60, între modernism şi postmodernitate

9

2

1

2

E

LK5122

Hermeneutici ale imaginii

7

2

1

-

C

 

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 4 (Anul II)

 

30

 

6

 

3

 

5

 

LK5223

Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

7

2

1

-

E

LK5224

Imagine şi imaginar în filmele de cinematecă

9

2

1

-

E

LK5225

Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

7

2

1

-

C

LK5226

Seminar de cercetare

7

-

-

5

VP

 

 

RECTOR,                                                                              DECAN,                                                                                DIRECTOR DE STUDII,

Prof. univ. dr. Andrei Marga                                              Prof. univ. dr. Corin Braga                                                 Conf. univ. dr. Ruxandra Cesereanu

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn