Twitter Gplus RSS

2008-2009 – Informatii admitere


Universitatea ”Babes-Bolyai”

Facultatea de Litere
Catedra de Literatură Comparată
Centrul de Cercetare a Imaginarului
str. Horea 31
400202 Cluj-Napoca
www.phantasma.ro

 

organizează
în anul universitar 2008-2009 / 2008-2010

Masteratul interdisciplinar de cercetare a imaginarului

 

ISTORIA IMAGINILOR -ISTORIA IDEILOR

 

Responsabilul specializării: conf. univ. dr. Ruxandra Cesereanu

Obiectivele specializării:
Organizat la Facultatea de Litere, în cadrul Centrului de Cercetare a Imaginarului, acest program de masterat de 2 ani îşi propune să reunească profesori de la mai multe facultăţi, reprezentând mai multe discipline şi metode. Scopul său este de a oferi masteranzilor o perspectivă spectrală asupra imaginarului şi a relaţiilor sale cu raţiunea, precum şi asupra modului de configurare a imaginilor atât în plan social-ideologic, cât şi în plan cultural-artistic. Funcţia imaginativă este abordată din mai multe unghiuri de vedere conjugate: al filosofiei, al religiei, al literaturii şi al artelor plastice. Cursurile sunt distribuite în două mari categorii: Teoria imaginii (teoria literaturii, teoria artei, filosofie) şi Practica imaginii (imagini artistice, imagini sociale, imagologie etc).

Cursuri:

> Metode în comparatismul actual
> Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea 
> Hermeneutici ale imaginii 
> Literatura contraculturii occidentale a anilor ’60, între modernism şi postmo-dernitate 
> Imagine şi imaginar în filme de cinematecă 
> Dialog interartistic. Relaţia Literatură Muzică
> Naraţiuni şi universuri simbolice
> Istorie şi imaginar 
> Literatura şi artele plastice 
> Imaginarul feminităţii 
> “Icoană” şi “Realitate”. Structuri ale imaginarului religios 
> Arhitectură comparată

                       

Criterii de admitere:

            
Proba de admitere va consta dintr-un Interviu în cadrul căruia candidaţii vor prezenta:
Un proiect de cercetare (de preferinţă pregătind Lucrarea de dizertaţie, dar nu în mod obligatoriu) pe teme legate de imaginaţie, imaginar, în trei exemplare, pe care îl vor depune în momentul înscrierii. Proiectul va conţine o motivaţie a temei, un sumar şi o bibliografie (3-4 pagini în total). Proiectul nu trebuie să reia tema lucrării de licenţă. 
Un Curriculum Vitae, inclusiv cu listă de publicaţii. Cei care au publicat articole în diverse reviste sunt invitaţi să ataşeze şi fotocopii ale acestora.

 

Masterul oferă            

- 11 locuri bugetate pentru programul de 2 ani / 4 semestre
-  4 locuri bugetate pentru programul de 1 an / 2 semestre
- 15 locuri cu taxă

 

Înscrierile vor avea loc în perioada 1-5 septembrie 2008.

Proba de admitere se va desfăşura în 10 septembrie, ora 9.00.

 

Adresa electronică:
www.phantasma.ro
ruxces@yahoo.com 
stefanborbely@yahoo.com 
corinbraga@yahoo.com 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn