Twitter Gplus RSS

Cristian Badilita: Sacru si melancolie


Cristian Bădiliţă 
Sacru şi melancolie

Cristian Bădiliţă (n. 1968) a predat literatura şi limba greacă veche la Universitatea din Timişoara. Este doctor al Universităţii Paris IV Sorbona cu teza Métamorphoses de l’Antichrist chez les Peres de l’Eglise (Paris, Beauchesne, 2005, premiul Salomon Reinach al Asociaţiei Eleniştilor din Franţa). Coordonator al Septuagintei în cadrul New Europe College, Bucureşti. Fellow al Istituto trentino di cultura (2002-2005) şi al Wissenschaftskolleg zu Berlin (2005-2006). Publicaţii originale:Călugărul şi moartea (Polirom, 1998); Tentaţia mizantropiei. Stromate (ediţia a II-a, Curtea veche, 2006); Platonopolis sau Împăcarea cu filozofia (Polirom, 1999); Regele cu o harfă în mîini (Curtea veche, 2007); Nodul gordian(ediţia a III-a, Curtea veche, 2004); Manual de anticristologie (Polirom, 2002); Pe viu despre Părinţii Bisericii (Humanitas, 2003); Duminica lui Arcimboldo (Brumar, 2004); Apocalips de buzunar(Curtea veche, 2005).
Ediţii îngrijite şi antologii: Miturile lui Platon, Humanitas, 1996; Eliadiana, Polirom, 1997;Mircea Eliade. Întîlnirea cu sacrul, ediţia a II-a, Echinox, 2001; Jean Cassien entre l’Orient et l’Occident (avec Attila Jakab), Beauchesne/Polirom, 2003; Nostalgia Europei. Volum în onoarea lui Al. Paleologu (în colaborare cu Tudorel Urian, Polirom, 2003); Les Peres de l’Église dans le monde d’aujourd’hui (avec Charles Kannengiesser), Paris, 2006 etc.
Traduceri comentate: Evanghelii apocrife, ediţia a V-a, Polirom, 2005; Trei apocrife ale Vechiului Testament, Polirom, 2000; Evagrie Ponticul, Tratatul practic. Gnosticul, ediţia a II-a, Polirom, 2003; Patericul, ed. a II-a, Polirom, 2005 ş.a.

 

Cuprins

Cuvânt înainte

JURNAL DE GENERAŢIE

Inflaţia de generaţii
Jubilaţia resemnării
A treia soluţie
Ai noştri tineri (sau despre victime şi neocolaboraţionişti)
Ochlocraţia sau democraţia originală
Et in Golania ego Scurtă rememorare
Geniul idiot (sau despre buimăceala unei generaţii)
O sinucidere postumă
Eliade sau despre exilul mîntuitor în cultură
Ajută, Doamne, necredinţei noastre!
Fragmentele post-socraticilor

LA UMBRA CĂRŢILOR ÎN PARADIS NOTE DE LECTURĂ

Învăţătorul interior
Memorialul Întrupării
Împotriva noului iconoclasm
Măştile sacre ale puterii
Mântuirea diavolului
Pentru a nu muri a doua oară (intermezzo egiptean)
Filozofia ca exerciţiu spiritual
Din nou despre creştinism şi filozofie
Epifania Celuilalt
La umbra cărţilor în Paradis
Batikul javanez
Bosumflarea metafizică (autoportret cioranian)
Adevărata mască a lui Ionesco

SACRU ŞI MELANCOLIE

Semn, simbol, sacrament
Universalismul lui Isus
Carte iubire
Un Cicero creştin
Sacru şi melancolie
Ochiul teofanic Gînduri din şi despre Arta icoanei de Paul Evdokimov
Nouăzeci de chipuri ale rugăciunii

 

Recenzie

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn