Twitter Gplus RSS

Jean-Pierre Sironneau: Milenarisme si religii moderne


Jean-Pierre Sironneau
Milenarisme şi religii moderne
Seria Arhetipologie generală

Jean-Pierre Sironneau, elev al dizidentei Şcolii de antropologie a imaginarului întemeiată de Gilbert Durand, este profesor emerit de sociologie şi antropologie la Universitatea Pierre Mendes din Grenoble şi unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători francezi în domeniul religiilor politice. Principalele sale publicaţii sunt: Sécularisation et religions politiques, Mauton, 1982; Figures de l’imaginaire religieux et dérive idéologique, L’Harmattan, 1993; Métamorphoses du mythe et de la croyance, L’Harmattan, 2000. Versiunea în limba română a lucrării de faţă s-a realizat cu concursul Centrului de Studii asupra Imaginarului şi Raţionalităţii “Mircea Eliade” de la Universitatea din Craiova şi cuprinde un număr de şapte conferinţe pe care autorul le-a ţinut la diverse colocvii internaţionale.

 

 

 
 
Cuprins

CUPRINS

Prefaţă

Partea I

Milenarism şi modernitate
Metamorfoze sau declin al milenarismului în epoca modernă ?
Ideea de progres şi ideea de revoluţie – avataruri moderne ale milenarismului
Mit şi naţiune în Germania modernă: de la etnie la ideologie

Partea a II-a

Statutul modern al fenomenului religios
Trei aspecte istorice ale raporturilor dintre credinţă şi raţionalitate
Privatizarea religiei şi sfârşitul teologico-politicului

 

Recenzie

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn