Twitter Gplus RSS

Mihaela Ursa: Scriitopia sau Fictionalizarea subiectului auctorial in discursul teoretic


Mihaela Ursa
Scriitopia sau Fictionalizarea subiectului auctorial in discursul teoretic

Seria Teoria imaginarului

Un triplu proiect: pe de o parte, o propunere de investigare a subiectului auctorial “ca figura a imaginarului criticii si teoriei literare” (raspunzand unui daimon teoretic al autoarei); pe de alta, un studiu bilant al curentelor / tendintelor din spatiul criticii literare si al studiilor culturale americane din anii ’80 care tind sa refunctionalizeze subiectul “ca fantasma critica”. Si, intr-o a treia instanta, un demers comparatist, nu mai putin ambitios: acela de a decela modurile in care repertoriul teoretic elaborat in spatiul cultural european e metabolizat pe sol american. Marele merit al lucrarii poate fi detectat in chiar modul de elaborare strategic (excelent pus in opera printr-o suita de tactici adecvate): o impresurare concentrica, simultan pe toate flancurile, cu pasi mici, dar siguri, cu intoarceri si reveniri, cu avansari simulate si disimularea retragerilor. Toate nuantate in prealabil, ca un plan de batalie articulat in toate etapele si detaliile sale.

Adriana Babeti

 

 

Cuprins

Cuprins

Introducere…………………………………………………………………………… 7
Autoficţiune………………………………………………………………………………………………….. 7
Proiecte………………………………………………………………………………………………………… 7
Principii şi tehnici………………………………………………………………………………………….. 8
Sfîrşitul originalităţii……………………………………………………………………………………… 10
Memoria ca selecţie imaginară………………………………………………………………………… 11
Ecuaţii ale imaginarului………………………………………………………………………………….. 14
Legături………………………………………………………………………………………………………. 17
Partea I. Subiect şi autor………………………………………………. 21
I.1. Definiri interdependente……………………………………………………… 21
Cine este criticul………………………………………………………………………………………….. 21
De la copist la hermeneut……………………………………………………………………………… 23
Actul critic – act de creaţie…………………………………………………………………………….. 25
Utilitatea modelelor cosmologice……………………………………………………………………. 29
Despre hărţi false şi hărţi adevărate………………………………………………………………… 32
I.2. Cine este autorul?…………………………………………………………………. 37
Problematizări……………………………………………………………………………………………… 37
I.2.a. Antichitate……………………………………………………………….. 37
Poetul şi transa divină…………………………………………………………………………………… 37
Zeu-poet-interpret – o triadă magnetică………………………………………………………….. 40
Conştiinţa unei proprietăţi intelectuale?………………………………………………………….. 42
I.2.b. Ev Mediu şi Renaştere……………………………………………… 45
Autorul absent…………………………………………………………………………………………….. 45
Atribuire auctorială………………………………………………………………………………………. 46
Chipul şi vocea……………………………………………………………………………………………. 47
Umbra unui nume………………………………………………………………………………………… 49
Născocire, reguli, plagiat……………………………………………………………………………….. 51
I.2.c. Modernitate……………………………………………………………… 57
Delegitimări…………………………………………………………………………………………………. 57
Atacul fizicii……………………………………………………………………………………………….. 59
Atacul filosofiei şi al psihologiei…………………………………………………………………….. 63
Atacul determinismului…………………………………………………………………………………. 65
Efecte şi nostalgii…………………………………………………………………………………………. 67
I.3. Conştiinţă auctorială vs. conştiinţă demiurgică…………… 69
Implicaţii asupra ideii de “critică literară”………………………………………………………… 70
Numele autorului…………………………………………………………………………………………. 72
Cum se depreciază subiectul auctorial în literatură……………………………………………. 76
Soluţia cosmologică, încă o dată: modelul antropic……………………………………………. 77
Textul ca “pînză care vibrează”……………………………………………………………………… 80
I.4. Ficţiunea – o şansă configurativă………………………………………. 83
II. Criticul – autorul posibil………………………………………… 87
II.1. Reautentificări. Autorul ficţional…………………………………. 87
Stăpîn şi vasal în relaţia critică……………………………………………………………………….. 91
Pierre Menard sînt eu…………………………………………………………………………………… 94
II.2. Criticul ca voyeur………………………………………………………………… 97
II.3. Specularitatea – semnul modernităţii…………………………. 103
Organicism, textualism, ficţionalism……………………………………………………………… 105
II.4. Logica reducerii: sinecdoca……………………………………………….. 109
Marchizul de Sade şi întunericul…………………………………………………………………… 115
II.5. Logica analogiei contrariilor: chiasmul………………………. 119
Despre analogie şi Iluminism……………………………………………………………………….. 120
Un vocabular metaforic……………………………………………………………………………….. 122
II.6. Logica ficţionalizării: omologia……………………………………… 125
Actul critic şi impunerea puterii…………………………………………………………………… 127
Opţiunea omologică……………………………………………………………………………………. 129
Soluţii post-raţionaliste……………………………………………………………………………….. 132
III. Exerciţiu de lectură………………………………………………… 135
III.1. Roland Barthes – Moartea autorului…………………………. 137
Autorul…………………………………………………………………………………………………….. 138
Scris, scriitură, cititor………………………………………………………………………………….. 139
Text, lectură, critică……………………………………………………………………………………. 140
III.2. Michel Foucault – Ce este autorul?…………………………….. 143
Moartea autorului………………………………………………………………………………………. 143
Opera şi scriitura (écriture)………………………………………………………………………….. 144
Funcţia-autor……………………………………………………………………………………………… 144
Iniţiatorii de practici discursive…………………………………………………………………….. 146
III.3. Comentarii (1): Cine plînge la moartea autorului?…… 149
Un român despre Barthes: Eugen Simion………………………………………………………. 150
Crize în literatură……………………………………………………………………………………….. 150
Între prezenţă şi absenţă……………………………………………………………………………… 151
Întoarcerile lui Barthes………………………………………………………………………………… 152
Structuralism şi post-structuralism: care Barthes?………………………………………….. 155
Critică sau “ştiinţa literaturii”………………………………………………………………………. 156
Între tranzitivitate şi ambiguitate………………………………………………………………….. 157
III.4. Comentarii (2): Despre tăcere………………………………………….. 161
Concepte “tari”, concepte “slabe”………………………………………………………………… 161
Donald Pease despre Foucault……………………………………………………………………… 162
Ce doreşte să citească Pease………………………………………………………………………… 164
Despre moartea omului……………………………………………………………………………….. 166
Ce spune, atunci, Foucault?…………………………………………………………………………. 169
Chipul care se şterge…………………………………………………………………………………… 170
III.5. Dicţionar minimal al auctorialităţii…………………………… 173
III.5.a. Responsabilitate: etica auctorialităţii……………….. 173
Blamul biografic…………………………………………………………………………………………. 174
“Prima recoltă a noii metode, realismul socialist”……………………………………………. 176
O altfel de responsabilitate………………………………………………………………………….. 177
A crea monştri vs. a crea autentic…………………………………………………………………. 178
Don Quijote faţă cu Mitrea Cocor………………………………………………………………… 180
Propagandă contra literatură………………………………………………………………………… 181
Pubela istoriei……………………………………………………………………………………………. 183
III.5.b. Moartea omului: ontologia auctorialităţii………… 185
Revenirea unei gîndiri a fundamentului ontologic?…………………………………………… 185
III.5.c. Semnătură şi biografie: politica auctorialităţii…. 189
Creaţie şi muncă literară………………………………………………………………………………. 190
Efecte ale ipostazierii auctoriale…………………………………………………………………… 191
Viaţa de după moarte a autorului: înger sau vîrcolac………………………………………… 193
III.5.d. Antiliteratură: metafizica auctorialităţii……………. 195
Literatura tăcerii…………………………………………………………………………………………. 195
III.5.e. Întoarcerea autorului: semantica auctorialităţii.. 199
III.6. O critică erotică………………………………………………………………… 203
Relaţie critică şi relaţie de comunicare……………………………………………………………. 204
IV. Teorie şi critică nord-americană……………………… 207
Nu doar un “alt structuralism”…………………………………………………………………….. 209
IV.1. înainte de structuralism. “New criticism”…………………… 210
Micro-studiu de mentalitate………………………………………………………………………… 214
Locul poeziei şi al creaţiei poetice în empirismul englez………………………………….. 216
Locul subiectului empirist…………………………………………………………………………… 218
Ce spune discuţia europeană şi ce spune discuţia americană…………………………….. 219
Structuralismul naturalizat: pregătirea terenului……………………………………………… 221
New Criticism……………………………………………………………………………………………. 224
New Critics……………………………………………………………………………………………….. 225
(Im)proprietăţi…………………………………………………………………………………………… 228
Libertatea ca ficţiune…………………………………………………………………………………… 229
IV.2. Structuralism – între Europa şi America…………………….. 233
Structuralism european……………………………………………………………………………….. 234
Northrop Frye…………………………………………………………………………………………… 237
Structuralism – în America………………………………………………………………………….. 240
Interpretarea fără memorie…………………………………………………………………………… 241
Începuturile naratologiei structuraliste………………………………………………………….. 244
Memorie neangajată……………………………………………………………………………………. 245
îşi aminteşte cineva de cititor?……………………………………………………………………… 248
O teorie a receptării……………………………………………………………………………………. 250
IV. 3. După structuralism: şcoli critice nord-americane…… 253
Este poststructuralismul acelaşi lucru cu postmodernismul?……………………………. 255
IV.3.a. “Reader-response criticism”: teoria receptării….. 257
Comunităţi interpretative…………………………………………………………………………….. 259
IV.3.b.1. “Deconstruction”: Deconstrucţia
(şcoala de la Yale): caractere generale (I)…………………… 263
Jacques Derrida: Master and Commander……………………………………………………… 266
Metafore şi figuri derrideene: exterioritate, diferanţă, urmă………………………………. 270
Dincolo de umanism: morfologia dorinţei………………………………………………………. 274
Un observator implicat: subiectul derridean?…………………………………………………. 276
IV.3.b.2. “Deconstruction”: Deconstrucţia
(şcoala de la Yale): Cei patru apostoli…………………………. 281
Paul de Man: “a world of intricate intersubjective relationships” …………………….. 283
De ce doreşte de Man să uite de timp?………………………………………………………….. 287
Ecranul retoric……………………………………………………………………………………………. 289
Harold Bloom: “when your read, you confront either yourself, or another”………. 290
Deconstructorul împotriva “pierderilor umaniste”………………………………………….. 293
J. Hillis Miller: “a spokesman for religion”……………………………………………………. 296
Geoffrey Hartman: “one breaks words with the other as one breaks bread”………. 300
Schizoanaliza…………………………………………………………………………………………….. 303
“Privatizarea textuală”………………………………………………………………………………… 304
IV.3.c. “New historicism”: noul istorism………………………… 309
Stephen Greenblatt…………………………………………………………………………………….. 313
Anistorismul şi desubiectivarea……………………………………………………………………. 316
IV.3.d. Feminisme……………………………………………………………. 321
IV.3.e. “Speech-act theory”: teoria actelor de vorbire….. 325
IV.4. După poststructuralism…………………………………………………… 329
Alternative………………………………………………………………………………………………… 331
V. O lume de ficţiuni………………………………………………………… 333
Cosmologii actuale……………………………………………………………………………………… 333
Lumi heterocosmice……………………………………………………………………………………. 336
Textul critic şi jurnalul lui Robinson……………………………………………………………… 338
Observatorii din lumile posibile……………………………………………………………………. 339
Criticul în hipertext…………………………………………………………………………………….. 340
Ficţiunea critică………………………………………………………………………………………….. 342
Ca şi cum am crede…………………………………………………………………………………….. 343
Istoria ca “mystory”…………………………………………………………………………………… 346
Recapitulări……………………………………………………………………………………………….. 350
Unde a plecat autorul………………………………………………………………………………….. 351
Anexă:…………………………………………………………………………………… 353
Tabel sinoptic al curentelor americane……………. 353
Bibliografie citată………………………………………………………… 359
A. Despre critică şi poetică………………………………………………………. 359
B. Despre poststructuralism şi deconstrucţie…………………….. 361
C. Despre autor……………………………………………………………………………. 364
D. Despre structuralism……………………………………………………………. 366
E. Despre postmodernitate………………………………………………………. 368
F. Despre specularitate…………………………………………………………….. 369
G. Despre cunoaştere şi subiect……………………………………………….. 371
H. Despre imaginar şi ficţionalism…………………………………………… 374
I. Despre cosmologie şi discursuri alternative……………………. 375
J. Despre teoriile americane (altele decît deconstrucţia) 376
K. Beletristice…………………………………………………………………………….. 378
Index……………………………………………………………………………………… 381

 

Recenzie

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn