Twitter Gplus RSS

Jean Libis: Mitul Androginului


Jean Libis
Mitul Androginului

Traducere de Cristina Muntean 

Seria Arhetipologie generala

Jean Libis este unul dintre cercetatorii francezi actuali care, in linia explorarilor in domeniul imaginarului facute de Gaston Bachelard si Gilbert Durand, investigheaza lumea fantasmelor inconstiente si a simbolurilor culturale. Mitul androginului este un studiu de mitocritica, care urmareste geneza si evolutia unui arhetip cultural, cel al fiintei asexuate. incepand cu Platon si cu kabala, androginul a fost vazut ca un simbol al perfectiunii, ca o reunire a contrariilor sexuale din natura umana si o transcendere a conditiei noastre actuale. Interpretat fie dintr-o perspectiva metafizica (androginul ca fiinta primordiala), fie dintr-una psihologica (androginul ca o personificare a sinelui, a totalitatii psihice), figura androginului a obsedat literatura si arta europeana, regasindu-se in numeroase opere.

 

 

Cuprins

Introducere 5

Partea I 
Androginia si divinul 17

1. ANIMISM SI POLITEISM 21
2. MAREA ZEITA 29
3. DUMNEZEU-TATAL 35
4. COSMOSUL ANDROGIN 57

Partea a II-a
Omul primordial 71

1. STRAMOSII MITICI 73
2. ANDROGINUL LA RASCRUCEA 
DINTRE MIT SI META-BIOLOGIE 83

Partea a III-a
Androginia: o stare privilegiata si paradigmatica 95

1. PUTEREA ANDROGINA 97
2. ANDROGINIA PROMOTOARE A VIETII 113
3. FERICIREA ANDROGINA 127

Partea a IV-a
Androginia ca transgresiune 155

1. ANDROGINUL REPUDIAT: ANATEMA LEGALA 157
2. FANTASMAGORIILE MONSTRUOSULUI 165
3. TRANSGRESIUNILE RITUALE 177
4. CATRE GEMELITATE SI INCEST 187

Partea a V-a
Catre o metafizica a sexualitatii 203

1. MITUL ANDROGINULUI: 
UN AL SEXUALITATII 205
2. RECURENTA DORINTEI 217
3. RAZBOIUL SEXELOR 231
4. EROS SI THANATOS 243

Concluzii 257

BIBLIOGRAFIE 263

 

Recenzie

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn