Twitter Gplus RSS

Congres – dare de seamă


Simpozion Internaţional la Cluj

Topologii ale răului – spaţii infernale 

 

 

            În perioada 4-6 Octombrie s-a desfăşurat în cadrul Facultăţii de Litere simpozionul internaţional cu titlul Topographies du mal. Du lieu infernal à l’antiutopie. Din comitetul de organizare au făcut parte Jean Jaques Wunenburger (Universitatea Jean Moulin, Lyon 3, Franţa), Phillippe Walter (Universitatea Stendhal, Grenoble 3, Franţa) şi Corin Braga (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj). Evenimentul a fost organizat de către Phantasma, Centrul de cercetare a imaginarului. Au fost prezenţi cercetători de talie internaţională veniţi din diferite ţări – Franţa, Portugalia, Italia, Spania, Polonia, Belgia, Brazilia, Mexic, Taiwan, Africa de Sud, Argentina şi bineînţeles ţara gazdă. Această reprezentare diversificată a reuşit să asigure congresului ceea ce avea cel mai mult nevoie şi anume puncte cât mai diverse de vedere asupra tipurilor de imaginar aduse în discuţie în cadrul şedinţelor. Multitudinea de spaţii infernale identificate şi analizate a fost impresionantă. Fie că vorbim despre distopii sau antiutopiile secolului XX, spaţii malefice ale Evului mediu sau ale contemporaneităţii, cu toate şi-au găsit un locla Cluj în cele două zile ale manifestării ştiinţifice.

            Congresul a debutat în sala Shakespeare a Facultăţii de Litere cu întâmpinarea invitaţilor de către rectorul universităţii Babeş-Bolyai, Acad. Ioan Aurel Pop şi decanul facultăţii de litere prof. Corin Braga, pentru ca mai apoi să înceapă prima şedinţă propriu zisă a conferinţei prezidată de Philippe Walter şi având ca vorbitori trei nume consacrate: Jean-Jacques Wunenburger (Lyon – Franţa) care a prezentat o lucrare cu titlul Figures schizomorphes: satanisme et millénarisme, Helder Godinho (Lisabona – Portugalia) cu lucrarea Construire un imaginaire du mal şi Claudio Bonvecchio (Varese – Italia) care a discutat legătura dintre mitul biblic a lui Cain şi ipostaze ale răului în Cain et les images du mal.

            Imediat după pauză, congresul a continuat avându-l de această dată preşedinte de şedinţă pe Jean-Jaques Wunenburger. În această sedinţă în totalitate dedicată infernului imagistic Ana Tais Barros (Porto Alegre – Brazilia) a prezentat lucrarea cu titlul Symboles de l’enfer: Images de nulle part et de quelque part, în timp ce Anna Caiozzo (Paris – Franţa) a susţinut L’enfer et les autres, visions orientales des lieux du mal (XVe-XVIIIe siècles) şi Arnaud Huftier (Valanciennes Franţa) Toronto ou Montreal? L’enfer et les étranges voisins…

După această şedinţă a urmat o scurtă pauză iar apoi următoarele două şedinţe au fost ţinute în paralel, una fiind dedicată lucrărilor în limba engleză pe când cealaltă celor în franceză. La secţiunea franceză, prezidată de Hugo Bauza, Blanca Solares (Ciudad de Mexico) a prezentat L’inframonde et le mal, dans la pensée du Mexique ancien, Danielle Rocha Pitta (Recife – Brazilia) a susţinut lucrarea Le mal dans le conception des candomblés de Recife, iar Gisele Vanhese (Cosenza – Italia) Géographie infernale et nigredo existentielle dans l’oeuvre de Panait Istrati. În ceea ce priveşte a doua secţiune, cea dedicată lucrărilor în limba engleză şi prezidată de Madondo Sybusiso Hyacinth, majoritatea lucrărilor a fost centrată pe analiza lumilor şi spaţiilor distopice. Ştefan Borbely (Cluj – România) a prezentat lucrarea The Dystopian Elite, Paolo Bellini (Varese – Italia) a discutat viziunea sa asupra supravegherii ca element distopic al societăţii contemporane post-moderne în Evil, Surveillance and Dystopia, Simina Raţiu a incercat sa identifice cauzele si funcţiile pesimismului de la începutul secolului XX în The Antiutopic Pessimism at the Beginning of the 20th Century iar Fanfan Chen (Taiwan) a prezentat o analiză a rolului răului în miturile aborigenilor din Formosa (numele medieval al Taiwanului) intitulată The Threefold Mimesis of Evil in the Myths of Formosan Aborigines.

            După pauză a urmat ultimul set de şedinţe pentru prima zi de congres (acelaşi format, una pentru lucrările în limba engleză, cealaltă pentru cele în franceză). Ambele şedinţe au fost dedicate analizei spaţiilor distopice. Cea dedicată limbii franceze, prezidată de Barbara Sosien a început cu susţinerea lucrării Le narrateur en position distopique de către Corin Braga (Cluj – România). Imediat după aceea, Gabriela Chiciudean (Alba-Iulia – Romania) a luat în discuţie spaţiile antiutopice din opere aparţinând lui Jonathan Swift şi Ion Eremia în lucrarea L’imaginaire de l’espace antiutopique chez Swift et Ion Eremia, iar Radu Toderici a prezentat viziunea sa asupra unei legături între primele clasificari generice ale utopiei şi satiră în Satire et anti-utopie au début du XVII siècle. În ceea ce priveşte secţiunea desfăşurată în paralel în limba engleză prezidată de Anna Caiozzo, aceasta a debutat cu lucrarea The Painted Bird: Jerzy Kosinski and the Mythopoetics of the Dystopia Topos a lui Madondo Sybusiso (Cape Town – Africa de Sud). Şedinţa a continuat cu lucrarea lui Andrei Simuţ (Cluj – România), The Ends of Dystopian Cities from Metropolis to Gravity’s Rainbow şi Creating Space in Modern Dystopia prezentată de Olga Ştefan (Cluj – România).

            A doua zi a congresului a fost deschisă de o şedinţa prezidată de Claudio Bonvecchio şi i-a avut ca invitaţi pe Hugo Bauza (Buenos Aires – Argentina) care a prezentat Katabasis et fracture ontologique dans l’Antiquité, Mireille Courrent (Perpignan – Franţa) cu lucrarea La Thessalie, terre maudite, lieu de mort et d’épouvante (Lucan) şi Philippe Walter (Grenoble – Franţa) cu Une anti-utopie gay dans le roman de Berinus (XIVe siecle). Prezentarea cu care s-a închis prima şedinţă a fost Le Venusberg et la légende du Tannhäuser susţinută de Fatima Guttierez (Barcelona – Spania). După pauză a urmat o şedinţă prezidată de Helder Godinho. În cadrul acesteia Carlos Carretto (Lisabona – Portugalia) a vorbit despre o cartografiere a răului în evul mediu în De la taverne a la foire: Un cartographie du mal au Moyen Age (XIII – XIIIe siècles) iar mai apoi Isabelle Krzywkowski (Grenoble – Franţa) a discutat ca topos-uri ale răului grădinile secolului XIX în Les jardins du mal et le Contre-Ėden à la fin du XIX siècle. Ultima prezentare a grupului a aparţinut lui Barbara Sosien (Cracovia – Polonia) care a găsit spaţii ale răului comune operelor lui V. Hugo, G de Nerval şi A. Esquiros. Precum în ziua precedentă au urmat şedinţele ţinute în paralel. Prima dintre acestea a fost prezidată de Isabelle Krzywkowski şi a debutat cu o prezentare a spaţiilor malefice din operele ficţionale contemporane latino-americane – Les espaces du mal dans la fiction latino-americaine contemporaine – susţinută de Eduardo Ramos Izquierdo. Şedinţa a continuat cu o analiză a spaţiilor apocaliptice proprii secolului XXI făcută de Mercedes Montoro (Granada – Spania) intitulată Imaginaires du mal au XXI siècle: de la revisitation mythique à la réalité apocaliptique du quotidien precum şi de o analiză a operei lui Jaques Chessex efectuată de Jean Michel Devesa intitulată Payerne, 1942: Le Mal, les monsters et l’ogre dans l’oeuvre de Jaques Chessex. În paralel s-a desfăşurat şedinţa prezidată de Danielle Rocha-Pitta. Grupul celor trei care au susţinut prezentări a fost format din Nicolas Pinon (Louvain la Neuve – Belgia) – cu o lucrare ce urmărea metapsihologia răului la Paul Verlaine Métapsychologie du mal. Paul Verlaine: entre alcool et religion –, Renato Boccali (Milan – Italia) cu lucrarea La faune est l’enfer du psychisme şi Ionel Buşe (Craiova – România) care a prezentat L’enfer des eaux létales: une vision bachelardienne de la mort. Ultimele două şedinţe ale congresului au fost ţinute în paralel şi au fost grupate similar celor din prima zi în funcţie de limba în care au fost susţinute prezentările. Astfel prima şedinţă, prezidată de Ionel Buşe i-a avut printre oaspeţi pe Philippe Joron (Montpellier – Franţa), cu o lucrare centrată pe opera lui Georges Bataille intitulată La souveraineté du mal Georges Bataille et l’innocence coupable de la literature, Iulia Micu (Cluj – România) care a avut în vedere oraşul modern ca spaţiu malefic în lucrarea cu titlul La métaphysique des ténèbres dans la ville moderne şi Laurenţiu Malomfălean (Cluj – România) prezentând L’enfer du cauchemar. Revant d’Hitler a l’age hypermoderne. În paralel la secţiunea engleză s-a desfăşurat şedinţa prezidată de Paolo Bellini. Primul aici a fost Ovidiu Pecican (Cluj – România) care şi-a prezentat viziunea asupra lumii globalizate ca spaţiu antiutopic în Globalisation as Antiutopia. An Eastern European Interpretation iar apoi Rodica Chira (Alba–Iulia – România) a susţinut lucrarea cu titlul Panem – le monde infernal des Hunger Games. Ultima lucrare prezentată în cea de-a doua zi de congres a fost cea a lui Marius Conkan (Cluj – România) care a pus în vedere posibilitatea unei legături între structurile distopice şi literatura fantasy.

            Cea de-a treia zi a congresului nu a fost rezervată prezentărilor ci unei adunări generale a participanţilor în vederea punerii la punct a unor chestiuni organizatorice în viitor. Astfel pe ordinea de zi au fost restabilirea reţelei CRII, reţeaua internaţională de centre de cercetare a imaginarului. Al doilea punct pe ordinea de zi a fost discutarea posibilităţii organizării anuale a unui congres itinerant pe teme legate de studiul imaginarului precum şi propunerea de către participanţi a diverse proiecte de cercetare. Conferinţa s-a încheiat cu lansarea volumului 22/2012 din Caietele Echinox. Volumul a fost dedicat de către prof. Corin Braga lui Jean Jacques Wunenburger pentru rolul pe care acesta l-a jucat în cercetarea imaginarului.

            În final este de menţionat că evenimentul a fost unul notabil din punct de vedere ştiinţific aducândla Clujcercetători importanţi din întreaga lume. Sperăm că vom mai vedea la noi astfel de evenimente care reuşesc racordarea oraşului la circuitul european de manifestări ştiinţifice.

Niculae Gheran

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn