Twitter Gplus RSS

Planul de invatamant 2012-2014


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI                                                                          
FACULTATEA DE LITERE                                                                                 
Domeniul: Limba şi Literatura
Specializarea: ISTORIA IMAGINILOR- ISTORIA IDEILOR (cu predare în limba română)
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţămînt: zi

 

    PLAN DE INVĂŢĂMÎNT 

 Valabil pentru anul universitar 2012-2014

 

  1. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER:

                130 de credite,  din care 10 de credite pentru disertaţie

 

 

  1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (în număr de săptămîni):

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Definitivarea disertaţiei

Susţinerea disertaţiei

Vacanţe

Sem. 1

Sem.2

Sem. 3

Sem. 4

Iarna

Vara

 

 

Crăciun

Iarnă

Paşti

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

2 săpt.

2 săpt.

2 săptămîni

20 – 30 iunie

2 săpt.

1 săpt.

1 săpt.

 

  1. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÎNĂ:

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Semestrul 3

Semestrul 4

14

14

14

14

 

  1. TABELUL DISCIPLINELOR

Cod

Disciplina

Denumirea disciplinei în limba de predare (română)

Credite

Nr. ore/săpt.

Curs             Sem.      Lucr.

Felul verific

                                 

Semestrul 1

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LMR1114

Poetica imaginaţiei

Poetica imaginaţiei

7

2

1

-

E

LMR1115

De la Război Rece la Contracultură

De la Război Rece la Contracultură

9

2

1

2

C

LMR1116

Hermeneutici ale imaginii

Hermeneutici ale imaginii

7

2

1

-

C

LMX1101

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 2

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LMR1217

Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

7

2

1

-

E

LMR1218

Imagine şi imaginar în filmele de cinematecă

Imagine şi imaginar în filmele de cinematecă

9

2

1

2

E

LMR1219

Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

7

2

1

-

C

LMX1201

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

                                 

Semestrul 3

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LMR2120

Naraţiuni şi universuri simbolice

Naraţiuni şi universuri simbolice

9

2

1

2

E

LMR2121

Istorie şi imaginar

Istorie şi imaginar

7

2

1

-

E

LMR2122

Literatura şi artele plastice

Literatura şi artele plastice

7

2

1

-

C

LMX2101

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 4

 

30

 

6

 

3

 

5

 

LMR2223

Imaginarul feminităţii

Imaginarul feminităţii

8

2

1

-

E

LMR2224

”Icoană” şi ”Realitate”.

Structuri ale imaginarului religios

”Icoană” şi ”Realitate”.

Structuri ale imaginarului religios

8

2

1

-

E

LMR2225

Arhitectură comparată

Arhitectură comparată

7

2

1

-

C

LMR2226

Seminar de cercetare

Seminar de cercetare

7

-

-

5

VP

 

 

 

              RECTOR,                                                                                                                      DECAN,                                                                                                                                                                   

Acad.prof.dr.  Ioan Aurel Pop                                                                                        Prof univ dr. Corin Braga

 

 

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn