Twitter Gplus RSS

Planul de invatamant 2013-2015


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI                                                                                              
FACULTATEA DE LITERE                                                                                  
Domeniul: Limba şi Literatura
Specializarea: ISTORIA IMAGINILOR ISTORIA IDEILOR (cu predare în limba romană)
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţămînt: zi
 

PLAN DE INVĂŢĂMÎNT  

Valabil pentru anii universitari 2013-2015

 

 

  1. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER:

                130 de credite,  din care 10 de credite pentru disertaţie

 

  1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (în număr de săptămîni):

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Definitivarea disertaţiei

Susţinerea disertaţiei

Vacanţe

Sem. 1

Sem.2

Sem. 3

Sem. 4

Iarna

Vara

 

 

Crăciun

Iarnă

Paşti

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

2 săpt.

2 săpt.

2 săptămîni

20 – 30 iunie

2 săpt.

1 săpt.

1 săpt.

 

  1. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÎNĂ:

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Semestrul 3

Semestrul 4

14

14

14

14

 

  1. TABELUL DISCIPLINELOR

Cod

Disciplina

Denumirea disciplinei în limba de predare (română)

Credite

Nr. ore/săpt.

Curs             Sem.      Lucr.

Felul verific

 

Semestrul 1

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LMR1114

Naraţiuni şi universuri simbolice

Naraţiuni şi universuri simbolice

9

2

1

2

E

LMR1115

Istorie şi imaginar

Istorie şi imaginar

7

2

1

-

E

LMR1116

Imaginarul folcloric

Imaginarul folcloric

7

2

1

-

C

LMX1101

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 2

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LMR1217

Imaginarul feminităţii

Imaginarul feminităţii

9

2

1

-2

E

LMR1218

”Icoană” şi ”Realitate”.

Structuri ale imaginarului religios

”Icoană” şi ”Realitate”.

Structuri ale imaginarului religios

7

2

1

-

E

LMR1219

Arhitectură comparată

Arhitectură comparată

7

2

1

-

C

LMX1201

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii

7

1

2

0

C

                                 

Semestrul 3

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LMR2120

Poetica imaginaţiei

Poetica imaginaţiei

7

2

1

-

E

LMR2121

De la Război Rece la Contracultură

De la Război Rece la Contracultură

9

2

1

2

C

LMR2122

Hermeneutici ale imaginii

Hermeneutici ale imaginii

7

2

1

-

C

LMX2101

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 4

 

30

 

6

 

3

 

5

 

LMR2223

Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

7

2

1

-

E

LMR2224

Imagine şi imaginar în filmele de cinematecă

Imagine şi imaginar în filmele de cinematecă

9

2

1

-

E

LMR2225

Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

7

2

1

-

C

LMR2226

Seminar de cercetare

Seminar de cerecetare

7

-

-

5

VP

 

 

RECTOR,                                                                                                                                       DECAN,                               

Acad. prof. univ. dr. Ion-Aurel Pop                                                                                            Prof univ dr. CorinBraga                        

 

 

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn