Twitter Gplus RSS

Literature in the Digital Age – Cuprins


2011  volumul 20                  Literature in the Digital Age

Coordinator: Mihaela Ursa
Editor: Phantasma. Centrul de Cercetare a Imaginarului
Editura: Fundaţia Culturală Echinox, Cluj-Napoca, Romania
ISSN 1582-960X (România)
ISBN 978-2-36424-248-7 (France)

 

Cuprins

 

Actualizarea unei discipline

Mihaela Ursa, Literatură comparată în România în era digitalului [11-19]
István Berszán, Vârste şi ritmuri ale practicilor literare [20-38]
Francimar Arruda & Adriana Carrijo, Vocile tăcerii: despre literatura de azi şi dintotdeauna [39-45]
Constantin Mihai, Literatură comparată şi antropologie: chestionarea mitocriticii şi a mitanalizei [46-52]
Ovidiu Mircean, Perspective asupra “comparatismului metadisciplinar” al lui Haun Saussy [53-61]

 

Galaxia digitală

Alain Vuillemin, Apariţia literaturilor digitale [65-70]
Ion Manolescu, Hyper-texte şi literatură. O abordare din perspectiva teoriei receptării [71-78]
Philippe Bootz, Despre literatura digitală [79-96]
Mirela Roznoveanu, Mintea virtuală [97-105]
Roxana Ghiţă & Cătălin Ghiţă, Spaţiu şi timp în literatura tradiţională şi în cea digitală [106-113]
Yannick Preumont, Felicia Mihali, de la Ţara Brînzei la Confesiune pentru un computer [114-119]
Alexandru Budac, “Euri slabe” (Soft-Selves) şi “cititori slabi”(Soft-Readers) [120-125]
Felix Nicolau, Instabilitatea hiperliteraturii [126-130]
Cristina Vănoagă Pop, The E -researcher [131-136]
Ruxandra Bularca, Cum m-a învăţat internetul să citesc [137-150]
Laurenţiu Malomfălean, Hipertext. Cibertext. Digitext [151-156]
Mihaela Haşu, Romanele pentru telefon mobil – O formă digitală de literatură? [157-167]
Marius Lobonţiu,   Interpretând textul. Un apel la teorie în literatura digitală [168-174]

 

Practicând hipertextul

Matthieu Dubois, De la experienţa emoţionantă a ficţiunii vizuale la interpretarea semnelor literare. O analiză a filmelor The Matrix şi Avatar pornind de la Michel Henry [177-188]
Miruna Runcan, “Cine sunt astăzi?” – întreabă eroul. Actorul şi spectatorul hipertextului cel de toate zilele [189-197]
Rubén Jarazo Álvarez, Shakespeare digital în era Youtube: Forţând limitele literaturii pentru a amplifica textul audiovizual [198-205]
Doru Pop, Cyber(psycho-punk)analiză. Interpretând o scenă din Inception de Christopher Nolan [206-219]
Monica Danci, Poezia digitală la începutul celui de-al treilea mileniu [220-225]
Olivia Grecea, Utilizarea imaginii digitale în artele performative. Puncte de reper [226-233]
Ozana Budău, “Realităţile” actorului în teatrul virtual [234-246]
Ileana Vesa, Viitorul narativităţii între poveşti şi jocuri video [247-261]

 

Şeherezada postmodernă

Ruxandra Cesereanu, Tabăra de scriere creativă O mie şi una de nopţi. Avatarurile unui experiment [265-269]
Andrei Codrescu, Câteva note despre Şeherezada & O mie şi una de nopţi [270-276]
Corin Braga, O mie şi una de nopţi – o naraţiune anarhetipică [277-286]
Marius Conkan, Spaţii alternative în povestea lui Dunyazad, a roabei Rashazad şi a regelui Shahzaman [287-291]

 

Book Reviews [295-339]

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn