Twitter Gplus RSS


Caietele Echinox sunt o revistă academică cu apariția bianuală în domeniul literaturii universale și comparate, dedicată cercetării imaginarului social, istoric, cultural, religios, literar și artistic

Editor: Phantasma. Centrul de cercetare a imaginarului, Facultatea de Litere

Publisher: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

Print: Megaprint, Cluj-Napoca, Romania

 

 

Prezentare generală  |  Arhiva  |  Call-uri  |  Peer-review

  

 

ISSN 1582-960X 
ROMANIA 
Apare din 2001 
2 numere pe an
Caietele Echinox sunt o revistă cu Peer-review

 

 

Domenii: Literatura; Literatura comparată; Cercetarea imaginarului
Publică articole în limbile: Engleză, Franceză
Rezumate și Cuvinte-cheie în Engleză

 

Revista achiziţionată online pe siteurile:

# Editura Mega, Cluj, Romania > http://edituramega.ro/domeniu/20-cahiers-de-lechinox
# Presses Universitaires De Valenciennes, France > http://www.pu-valenciennes.fr/echi-t.htm

 

Revistă academică acreditată de 
CNCS, România, categoria B+ (pagina 7, nr. 143, cod 353) Link 1; Link 2
ERIH+ (European Research Index for the Humanities)  Link 
ANVUR Italia (Clasa A) Link
și indexată în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library) Link
EBSCO Publishing (Pagina 9, pozitia 409) Link 
Central & Eastern European Academic Source
 Link
Humanities International Complete Link
Humanities Source Link
MLA International Bibliography Link
& FABULA Link

 

Director: Corin Braga ( Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ) 
Secretar general de redacție: Radu Toderici ( Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania )
Redactor: Alex Văsieș ( Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania )

 

Comitet științific:

Hugo Bauzá (Buenos Aires Academy, Argentina) - hfbauza@yahoo.com.ar
Paolo Bellini (Università degli Studi dell’Insubria, Italia) - paolo.bellini@uninsubria.it
Anna Caiozzo (Université de Paris VII, France) - a.caiozzo@free.fr
Paul Cornea (University of Bucharest, România) - plcornea@rdslink.ro
Arnaud Huftier (Université Les Valenciennes, France) - arnaud.huftier@univ-valenciennes.fr
Boris Lanin (Moscow Academy, Russian Federation) - borial2003@yahoo.com
Basarab Nicolescu (Romanian Academy) - nicol@club-internet.fr
Joël Thomas (Université de Perpignan, France) - jthomas@univ-perp.fr
Gisèle Vanhese (Università della Calabria, Italia) - gvanhese@libero.it
Philippe Walter (Université Stendhal – Grenoble 3, France) - philippe.walter2@wanadoo.fr
Jean-Jacques Wunenburger (Université Jean Moulin – Lyon 3, France) - jean-jacques.wunenburger@wanadoo.fr                 

 

Colectiv redacțional:     

Ştefan Borbély (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - stefan.borbely@gmail.com
Ruxandra Cesereanu (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - ruxCes@yahoo.com
Sanda Cordoş (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - sandacordos@yahoo.fr
Laura T. Ilea (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - airarle@yahoo.com
Ovidiu Pecican (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - pecolino999@yahoo.com
Horea Poenar (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - hflpoe@gmail.com
Doru Pop (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - doruaurelpop@yahoo.com
Mihaela Ursa (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania) - mihaela_ursa@yahoo.com

 

Adresa de contact: Facultatea de Litere, str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, Romania 
Email: corinbraga@yahoo.com