Twitter Gplus RSS

Anul 2008-2009 – Planul de invatamant


Universitatea “BabeŞ-Bolyai” Cluj-Napoca                                                                        
Facultatea de Litere                                                                                                            
Catedra de literatură comparată
Domeniul: Limbă şi literatură
Masterat interdisciplinar de cercetare a imaginarului: Istoria imaginilor – Istoria ideilor                                        
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţământ: zi

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
valabil începând cu anul universitar 2008-2009

 

 

CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER:

140 de credite, din care 20 de credite pentru disertaţie

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (în număr de săptămâni):

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Definitivarea disertaţiei

Susţinerea disertaţiei

Vacanţe

Sem. 1

Sem.2

Sem. 3

Sem. 4

Iarna

Vara

 

 

Crăciun

Iarnă

Paşti

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

14 săpt.

2 săpt.

2 săpt.

2 săptămâni

20 – 30 iunie

2 săpt.

1 săpt.

1 săpt.

 

NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ:

Semestrul 1

Semestrul 2

Semestrul 3

Semestrul 4

14

14

14

14

 

Tabelul disciplinelor OBLIGATORII

Cod

Discipline

Credite

Nr. ore/săptămână

Felul verificării

Curs

Seminar

Curs practic

 

Semestrul 1 (Anul I)

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LK4101

Metode în comparatismul actual

9

2

1

2

E

LK4102

Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

7

2

1

-

E

LK4103

Hermeneutici ale imaginii

7

2

1

-

C

 

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 2 (Anul I)

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LK4204

Literatura contraculturii occidentale a anilor ’60, între modernism şi postmodernitate

9

2

1

2

E

LK4205

Imagine şi imaginar în filmele de cinematecă

7

2

1

-

E

LK4206

Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

7

2

1

-

C

 

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 3 (Anul II)

 

30

 

7

 

5

 

2

 

LK5107

Naraţiuni şi universuri simbolice

9

2

1

-

E

LK5108

Imaginarul istoric

7

2

1

-

E

LK5109

Literatura şi artele plastice

7

2

1

2

C

 

Modul opţional sau disciplină la alegere din oferta facultăţii / universităţii

7

1

2

-

C

 

Semestrul 4 (Anul II)

 

30

 

6

 

3

 

5

 

LK5210

Imaginarul feminităţii

8

2

1

-

E

LK5211

“Icoană” şi “Realitate”. 
Structuri ale imaginarului religios

8

2

1

-

E

LK5212

Arhitectură comparată

7

2

1

-

C

LK5213

Seminar de cercetare

7

-

-

5

VP

 

RECTOR,                                                                              DECAN,                                                                                DIRECTOR DE STUDII,
Prof. univ. dr. Andrei Marga                                 Prof. univ. dr. Corin Braga                                                 Conf. univ. dr. Ruxandra Cesereanu

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn